Kolejna prelekcja, w której brał udział Wiceprezes naszej firmy Mariusz Budner

Kolejna prelekcja, w której brał udział Wiceprezes naszej firmy Mariusz Budner to: „Najlepsze techniki budowy infrastruktury światłowodowej – doświadczenia i perspektywy”

XXI Konferencja Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej

Opublikowano 1 grudnia, 2017